Energieneutrale sporthal Reijerpark Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk ontwikkelt op sportpark Reijerspark een nieuwe sporthal. De gemeente heeft aan HIJ5 Regiepartners als ontwerpeis een EPC van […]

Haalbaarheidsstudie inzet PV-Cellen met SDE subsidie voor 8 locaties SOVON

De SDE subsidie maak de inzet van biomassa, wind, aardwarmte, waterbesparing en zonne-energie meer rendabel. SOVON (Stichting Openbaar Voortgezet […]

Haalbaarheidsstudie 4D-gevel OSG Piter Jelles “Montessori Highschool”

De mogelijkheden van een 4D-gevel zijn oneindig en worden alleen beperkt door de fantasie en creativiteit van de opdrachtgever […]