Energiemonitoring SOVON

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON) omvat acht scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de kop van Noord Holland.

Voor SOVON werden op 8 locaties in totaal 16 elektra- en gasmeters (indien nodig) verslimd, waarna deze werden aangesloten op HIJ5 MeetDataPlus. SOVON beschikt nu over een stabiel en betrouwbaar werkend energiemonitoringssysteem.