Energiemonitoring Aeres

Aeres is een groene kennisinstelling met onderwijs, onderzoek en commerciele activiteiten als kerntaken. Aeres heeft alle niveaus van het beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, master en contactonderwijs. Naast het reguliere onderwijs waaronder de lerarenopleiding en het praktijkgerichte onderzoek bieden ze met de praktijk- en trainingcentra’s bedrijfsopleidingen, ontwikkeltrajecten, trainingen, praktijkassessements en (experimenteer) ruimte.

Voor Aeres werden op 21 locaties in totaal 40 elektra en gasmeters (indien nodig) verslimd waarna deze werden aangesloten op HIJMeetDataPlus. Aeres beschikt nu over een stabiel en betrouwbaar werkend energiemonitoringssysteem. De koppelingen voor stadsverwarmingsmeters op HIJMeetDataPlus zijn in voorbereiding.