Europese aanbesteding technische installaties Aeres Groep

Geplaatst op: woensdag 30 september 2015

HIJ5 Regiepartners heeft Aeres Groep ondersteund bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud van de technische installaties.

Doel van deze aanbesteding is om met één leverancier per perceel een dienstverleningsovereenkomst te sluiten voor het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden technische installaties van de Aeres Groep. De overeenkomst moet leiden tot optimalisering van de som van de preventieve en correctieve onderhoudskosten.

Meer informatie over de aanbesteding kunt u vinden op Tendernet.

Logo_TenderNed