Gebouwgebonden installaties Gemeente Leeuwarden

In de loop van 2012 is in nauwe samenwerking met medewerkers van de dienst stadsontwikkeling van gemeente Leeuwarden een dienstverleningsovereenkomst geformuleerd voor uitvoering van het onderhoud gebouwgebonden installaties en aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het beheer.
Onder meer bestond deze managementinformatie in het periodiek aanleveren van conditiemetingen volgens NEN2767, het up-to-date houden van installatie inventarislijsten en het aanleveren van een concept meerjaren onderhoudsplannen. Na de Europese aanbesteding en gunning verzorgt HIJ5 Regiepartners het contractbeheer en de audits zoals deze in de dienstverleningsovereenkomst in de vorm van kritische prestatie indicatoren werden geformuleerd.