SNEL ANTICIPEREN DOOR ALERTS

HIJ5 MeetDataPlus is een effectieve tool om verbruiken te analyseren. Soms is het echter gewenst bij afwijkend verbruik direct in te grijpen. HIJ5 MeetDataPlus beschikt hiervoor over de functionaliteit bij een afwijking automatisch per mail te alarmeren.

Indien een, per meetpunt in te stellen dagverbruik of maximum verbruik wordt overschreden, ontvangen de aangegeven mailadressen voor het betreffende meetpunt een mail waarna de ontvangers passende maatregelen kunnen treffen. In de praktijk kunnen hiermee vaak hoge kosten en onnodige schades of boetes worden voorkomen.

Download deze pagina Pdf_by_mimooh.svg