MeetdataPlus_OPTIES

INRICHTEN IN EIGEN BEHEER

De kosten voor gebruik van HIJ5 MeetDataPlus bedraagt € 7,40 excl. BTW per meetpunt per maand.
De online tool HIJ5 MeetDataPlus is voorzien van een duidelijke handleiding waarmee u alle gegevens van de locatie en contractgegevens van de netbeheerder, uw meetbedrijf en energieleverancier in de online tool kunt invullen. U kunt alarmen instellen en beheert de gebruikersnamen met door u per gebruiker in te stellen lees en schrijf bevoegdheden.

In de online tool kunt u meetpunten elektra (levering en teruglevering), gas, warmte, koude en water registreren en analyseren.
Per meter is het tevens mogelijk handmatig meterstanden in te voeren.

Voor het automatisch verkrijgen van de meetdata is het noodzakelijk dat u voor elk meetpunt, dat u online met HIJ5 MeetDataPlus wilt monitoren, beschikt over een slimme meter. Daarnaast is van belang dat de meetdata door uw meetbedrijf periodiek wordt uitgelezen. Meer informatie over slimme meters vindt u op de gezamenlijke pagina van de netbeheerders www.slimmemeter.nl.

* Vaak is een besparing te realiseren op de meetdiensten van uw meetbedrijf door gebruik te maken van de door ons bij meetbedrijf Liander bedongen meettarieven i.c.m. licentie op HIJ5 MeetDataPlus. Meer informatie

Uw meetbedrijf kan tegen een vergoeding ook verbruiken ter beschikking stellen over afgelopen jaren. Als alle gegevens zijn ingevuld en u beschikt over de juiste meetovereenkomsten met uw meetbedrijf dan kunnen wij de betreffende meetpunten voor u activeren in de online tool. Voor activering van de meetpunten en inlezen van de meetdata tot maximaal 1 jaar terug (mits in het juiste format aangeleverd) worden geen kosten in rekening gebracht.

INRICHTEN ONLINE TOOL DOOR HIJ5 REGIEPARTNERS

Zoals hierboven aangegeven kunt u in principe zelf de nieuwe meetovereenkomsten en overeenkomsten voor datalevering bij uw meetbedrijf aanvragen en kunt u de online tool geheel invullen en configureren voor uw situatie.

Wij kunnen u hierin op uw verzoek ook geheel ontzorgen.

U machtigt ons in dat geval al uw gegevens op te vragen bij uw netbeheerder, energieleverancier en meetbedrijf. Verder nemen wij contact op met uw meetbedrijf voor aanvraag van een vrijblijvende offerte voor de nieuwe meetovereenkomst en/of het vervroegd verslimmen van het meetpunt. Tevens vragen wij voor u een offerte aan voor de datalevering.

Wij richten de software vervolgens voor u in, importeren de historische verbruiken tot 1 jaar terug (indien beschikbaar en gewenst) en activeren vervolgens de meetpunten in de online tool.

Optioneel kunnen wij deze werkzaamheden voor u uitvoeren voor € 350,- excl. BTW per locatie vermeerderd met € 62,- excl. BTW per meetpunt.

SCHERPE MEETOVEREENKOMST GROOTVERBRUIK AANSLUITINGEN

Voor grootverbruik aansluitingen (bij een elektra aansluitwaarde van meer dan 3x 80A of een gasaansluiting groter dan G25 cq. een maximale afname van meer dan 40m3/h) kunnen wij voor u, via meetbedrijf Kenter, in combinatie met de online tool HIJ5 MeetDataPlus een nieuwe scherpe meetovereenkomst aanbieden. De kostenbesparing op is vaak meer dan licentiekosten voor HIJ5 MeetDataPlus!

Naast een kostenbesparing biedt dit u nog de volgende voordelen:

  • Voor een meetovereenkomst op een grootverbruik meetpunt is de nieuwe periodieke contractprijs voor een slimme meter veelal aanzienlijk lager dan uw oude meetovereenkomst. Zelfs als de oude meetovereenkomst al bij meetbedrijf Kenter liep.
  • De nieuwe periodieke contractprijs voor een uit te wisselen traditionele analoge meter voor een slimme meter wijkt meestal slechts weinig af van het lopende contract op de oude traditionele meter. De kosten voor een meteropnemer komen namelijk te vervallen.
  • U beschikt over één betrouwbaar geaccrediteerd meetbedrijf.
  • De ingang van het nieuwe meetcontract bij meetbedrijf Kenter kan, indien gewenst, worden afgestemd op de datum waarop uw lopende contract bij een ander meetbedrijf van rechtswege afloopt. Een lopend contract bij meetbedrijf Kenter kan per direct zonder kosten worden omgezet naar een nieuw meetcontract.
  • Indien u al over een meetovereenkomst met Kenter beschikt, dan kan deze onafhankelijk van de nog resterende looptijd direct na ondertekening worden overgezet naar de nieuwe meetovereenkomst met de scherpere meettarieven.

Download deze pagina Pdf_by_mimooh.svg