Inkoop op basis van “Best Value Procurement”

“Best value procurement” (BVP) is een aanbestedingsvorm waarbij de voorwaarden, scope en doelstellingen van de opdrachtgever worden gedefinieerd en waarbij de aanbieders vrij zijn in de wijze waarop zij denken de gedefinieerde doelen te bereiken. Het doel hiervan is de leverancier niet in zijn creativiteit te beperken, door het binden/voorschrijven van processen, materialen en in te zetten middelen voor het bereiken van de doelstellingen.
De aanbieders wordt gevraagd de risico’s die hij ziet bij het bereiken van de contractdoelen te benoemen en hiervoor beheersmaatregelen in zijn aanbieding mee te nemen. Daarnaast wordt gevraagd kansen die hij voor de opdrachtgever ziet te benoemen en deze als (meer- of minderwerk) optie mee te nemen in zijn aanbieding. Opdrachtgever is transparant en deelt al bij de aanvraag mede wat zijn maximale budget is.
Na een selectieprocedure zal de aannemer aan wie de opdrachtgever voornemens is te gunnen in overleg met de opdrachtgever zelf de definitieve contracttekst formuleren. In de verschillende fasen van het inkooptraject en de uitvoeringsfase heeft HIJ5 Regiepartners een veelheid aan adviesdiensten geleverd.