Resultaatgericht onderhoudscontract VGZ

Het onderhoud van de gebouwgebonden installaties in de kantoorpanden van VGZ is gecontracteerd op basis van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Als contractvorm is gekozen voor een zichzelf auditerend onderhoudsbedrijf waarbij een auditpartner controleert of deze audit voldoende garantie biedt dat de door de opdrachtgever betaalde prijs overeenkomstig de contractbepalingen tot stand is gekomen, dat de geleverde diensten passen bij de verlangde kwaliteit en dat de leveringen de best passende alternatieven zijn voor het bereiken van de doelstellingen van het contract (Best Value).
Het implementatietraject is voor alle partijen een leertraject. Vandaar dat gekozen is voor een ruime implementatieperiode waarbij HIJ5 Regiepartners met alle betrokken partijen bouwt om in samenwerking het contractbeheer in deze vorm gestalte te laten krijgen.