Servicebureau Wellant 30 MAVO/VMBO en MBO Scholen

Omschrijving

Op basis van een dienstverleningsovereenkomst is door middel van een Europese aanbesteding het onderhoud en leveren managementinformatie ten behoeve van het beheer van de gebouwgebonden installaties voor 30 scholen gecontracteerd bij één aannemer. Na contractering verzorgde HIJ5 regiepartners tot 1 oktober 2014 namens de opdrachtgever het volledige leveranciersmanagement. Dit omvatte het voorzitten en verslag leggen van het operationeel overleg (op de werkvloer) en strategisch en tactisch overleg (op directieniveau), signaleren van knelpunten, factuurcontrole, auditen van de dienstverlening en het in een “plan-do-check-act” cyclus optimaliseren van de performance. Naast het contractbeheer werd het advies verzorgd voor alle projecten volgend uit het onderhoud inzake ontwerp, prijsvorming, coördinatie van de uitvoering en opleveringen en financiële afwikkeling. Vanaf 1 oktober 2014 heeft Servicebureau Wellant ervoor gekozen het leveranciersmanagement in eigen beheer te nemen. HIJ5 Regiepartners heeft zorg gedragen voor een zorgvuldige overdracht van werkzaamheden aan de nieuw aangetrokken medewerker.