Transitie Series: BaOpt Deel 2

Geplaatst op: donderdag 14 maart 2019


In dit tweede deel van de BaOpt Serie bespreken we het financiële gedeelte van de regelstrategie, dat wil zeggen de licentiekosten versus de opbrengsten. Om appels met appels te vergelijken, gebruiken we in het rekenmodel dezelfde luchtbehandelingskast en gebouw eigenschappen voor de BaOpt als voor de conventionele regeling.

 
Ook zijn de beide installaties toegegrendeld en is de conventionele regeling net als de BaOpt voorzien van een CO2 regeling. Hierna volgen de drie energetische onderdelen waarin de BaOpt regeling verschilt van een conventionele luchtbehandelingsregeling. Deel 1 gemist? lees hem hier!
 

1:Energiebesparing infiltratieverlies gebouwschil.

De gebouwschil laat een bepaalde hoeveelheid lucht door bij een drukverschil van 10 Pascal. Dit heet de zogenaamde QV10 waarde en geeft inzicht over het infiltratieverlies van een gebouwschil. Als er overdruk heerst in een gebouw zal dit energieverlies veelal geneutraliseerd worden.
ISSO 53 2012 tabel 4.3: tussen de 0,2 en 1,0 dm³/(s.m² Ag)

ISSO 53 2012 tabel 4.3: tussen de 0,2 en 1,0 dm³/(s.m² Ag)

 

2:Energiebesparing Afvoerventilator.

De Afzuigventilator heeft een bepaald elektra verbruik bij een bepaalde volumestroom en weerstand. Als er overdruk gecreëerd wordt in een gebouw zal de afvoer minder lucht hoeven te verplaatsen en dus minder weerstand moeten overbruggen.

W = (m3/s * Pa)/ηm/ηe

 

3:Energieverlies warmteterugwinning.

De energieopbrengst van de warmteterugwinning wordt uitgedrukt in procentueel rendement. Dit rendement is afgegeven door de leverancier bij gelijke massastromen (Y factor = 1). Als er meer lucht wordt afgevoerd dan wordt toegevoerd stijgt het rendement en andersom zakt het rendement. Bij een BaOpt installatie wordt er, om overdruk te veroorzaken, minder lucht afgevoerd dan toegevoerd en zakt het rendement van een warmtewisselaar.
Y Factor: Als er 2000 m3/h lucht wordt toegevoerd en 1000 m3/h wordt afgevoerd is de Y factor van de massastromen 2. Als er 1000 m3/h lucht wordt toegevoerd en 2000 m3/h wordt afgevoerd is de Y factor van de massastromen 0.5.

ηθ1=(1-e^(- ηθ/( 1-ηθ).(Y-1) ))/(1-Y.e^(- ηθ/(1-ηθ).(Y-1) ) )

 

Basisberekening

De berekening van de afvoerventilator, infiltratieverlies en warmteterugwinning kunnen vanaf dit punt weggezet worden tegen de ventilatiehoeveelheid van de luchtbehandeling, een gemiddeld klimaatjaar en de bedrijfsuren van een veel gebruikt kantoorgebouw (+/- 4000 uur). Hieruit volgt een basis energiegebruik die gespiegeld kan worden aan het energiegebruik van de luchtbehandelingskast inclusief BaOpt regeling.
 

Berekening laag rendement

Deze berekening is gebaseerd op een QV waarde van 0,00103 m³/s/m2, een ventilator rendement van 60%, een warmteterugwinningsrendement van 60% en een afvoerweerstand van 600Pa bij 75000 m3/h. In de grafiek wordt duidelijk dat het optimum gehaald wordt bij een Y Factor van 1.3 en er een besparing gerealiseerd wordt van 5% ten opzichte van een conventionele luchtbehandelingsinstallatie.
 

Meer weten? Verder praten?

Meer weten over de verschillende onderwerpen die we behandelen en wil je op de hoogte blijven? Klik hier voor het hele overzicht, meld je aan voor onze nieuwsbrief, stuur een mail naar m.jonker@hij5.nl of bel: 0529-480 800. Was deze informatie nuttig? Ben ik iets vergeten? Of wilt u verder praten? Ik hoor het graag!