Transitie Series: Exploitatiekosten

Geplaatst op: vrijdag 8 februari 2019

In dit onderdeel van de transitie series beschrijven we de vier stadia van het bouwproces en geven we tips hoe je je doel bereikt en het meeste uit je investering haalt.

 

Energiegebruik

De kosten voor het energiegebruik van een gebouw zijn gemiddeld 1% van de totale exploitatiekosten van een onderneming. De meeste kosten van de gemiddelde onderneming zitten doorgaans in het menselijke kapitaal. Een gezond binnenklimaat is daarom van groot belang. Dat reduceert ziekte en stress en verhoogt de productiviteit. Een goed werkende installatie draagt bij aan dat gezonde binnenklimaat en dus aan het kapitaal van de onderneming.
 

Wettelijke maatregelen

De overheid heeft, om de benodigde klimaatdoelen te halen en een reductie van CO2 uitstoot te bewerkstelligen, begin 2018 de volgende maatregel ingevoerd:
 

Als het energieverbruik van uw gebouw hoger is dan 25.000 m3 gas per jaar of 50.000 kWh per jaar bent u volgens de Wet milieubeheer (Wm) verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

 
De overheid geeft hierbij een overzicht van toe te passen erkende maatregelen. Eén van die maatregelen is het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Met een EBS kan het energieverbruik en na worden gemonitord. De focus komt daarmee te liggen op het reduceren van het energiegebruik en niet het verbeteren van het binnenklimaat. Is dat het juiste uitgangspunt?
 

Wat is het juiste uitgangspunt?

Wat wij zien is dat er veel installatie nu niet functioneren naar behoren. Dit verbetert niet als er geïnvesteerd wordt in een erkende maatregel. Dit omdat de maatregelen uniform zijn en zich concentreren op het energiegebruik.
 
De eerste stap is dan ook; ‘Investeer in uw installatie’ zodat deze weer gaat functioneren naar behoren. De tweede stap is; ‘Pas actief beheer toe’ passief beheer leidt ertoe dat de installateur “verdient” aan storingen in de installatie, dit is een negatieve motivatie en moet ten alle koste vermeden worden. Het functioneren van een installatie verbetert pas als er actief beheer op word toegepast. Ook zal actief beheer ervoor zorgen dat het energieverbruik daalt en dat het binnenklimaat verbetert.
 
Pas als alle voorgaande stappen met succes zijn doorlopen, is het moment daar om te gaan kijken naar energetische verbeterpunten.
 

Investeringen doelmatig

Al deze stappen gaan gepaard met investeringen. Deze investeringen verdienen zichzelf zeker terug als ze worden weggezet tegen een verhoogd ziekteverzuim en verlies van creativiteit. Met andere woorden: laat 1% van de kosten, niet 100% van uw onderneming beïnvloeden.
 
Hieronder staan vijf aanbevelingen die het energieverbruik van een gebouw reduceren en het binnenklimaat verbeteren:
 

5 Aanbevelingen

    1. Zorg dat de installatie functioneert naar behoren. Zorg ook dat bij disfunctioneren er geen lapmiddelen gebruikt worden maar dat er geïnvesteerd wordt in werkelijke oplossingen.
    2. Pas actief beheer toe op uw installatie. Zorg ervoor dat het contract met uw installateur meer is dan een onderhoudscontract. In een onderhoudscontract ligt de focus op het onderhoud en is het verdienmodel van de installateur gebaseerd op storingen. De motivatie ligt dan op het disfunctioneren van uw installatie. Een beheercontract biedt hierin oplossingen en andere verdienmodellen voor de installateur.
    3. Zorg dat inzichtelijk is wat uw installatie doet. Investeer daarom in een BMS. Let op dat de softwarestructuur open is, en gekoppeld kan worden met het gebouwbeheersysteem (GBS). Kijk bij een investering uit voor een vendor lock-in;
    4. Zorg ervoor dat uw energie consultant op 1 lijn ligt met de installateur en de adviseur. Als dat niet het geval is krijg je tegenstrijdige belangen, hetgeen zeker leidt tot een hoger energieverbruik;
    5. Denk na over de implementatie van smart maintenance, dit geautomatiseerde proces staat niet specifiek beschreven als erkende maatregel maar dekt veel van de lading vanuit de maatregelen en reduceert veel onnodig energieverbruik.

Meer weten? Verder praten?

Meer weten over de verschillende onderwerpen die we behandelen en wil je op de hoogte blijven? Klik hier voor het hele overzicht, meld je aan voor onze nieuwsbrief, stuur een mail naar m.jonker@hij5.nl of bel: 0529-480 800. Was deze informatie nuttig? Ben ik iets vergeten? Of wilt u verder praten? Ik hoor het graag!